ธุรกิจดิจิทัล

DBS
Digital Business

คณะ บริหารธุรกิจ สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นสาขาวิชาที่เน้นศึกษาเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ส่งผลต่อธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจในทุกด้านเพื่อให้ได้ระบบดิจิทัลที่ถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยกับธุรกิจและสร้างให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจทุกด้าน

ธุรกิจดิจิทัล

Digital Business
บริหารธุรกิจบัณฑิต ( ธุรกิจดิจิทัล )

Make your Digital Business Platform and Digital Transformation to Innovative Digital Business

Business Strategy

ศึกษาเครื่องมือทางบริหารธุรกิจ คิด วิเคราะห์ วางแผน แบบนักธุรกิจ ศึกษามุมมองทางธุรกิจจากกรณีศึกษาธุรกิจจริง ออกแบบและพัฒนาธุรกิจของตนเองได้

Crate Digital Platform

สร้างรูปแบบทางธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อดิจิทัลต่างๆเช่น Facebook Business Center, Instagram, Line@, YouTube, SEO, Google AdWords, Google Search Console, WordPress, Drupal , Joomla, Magento, Web Application

Innovative Business

สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจดิจิทัลเป็นของตนเอง เป็นผู้นำในเชิงธุรกิจรุ่นใหม่ สรรสร้างธุรกิจแนวใหม่ด้วยดิจิทัล Digital Startup Business

Digital Business

Learning by Doing

ธุรกิจดิจิทัล เราสรรสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่จะเรียนรู้การทำธุรกิจสมัยใหม่ด้วยเครื่องมือทางดิจิทัลบนพื้นฐานการเรียนรู้และทดลองทำจริงในทุกบทเรียนเพื่อสร้างนักธุรกิจที่เป็นตัวจริงในวงการธุรกิจดิจิทัล

  1. Business Unit - การเรียนการสอนของ Digital Business เน้นการเรียนโดยเอาผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากทฤษฏีทางธุรกิจดิจิทัลต่างๆและนำไปประยุกต์ใช้งานกับธุรกิจจริงโดยเอากรณีศึกษาของธุรกิจดิจิทัลที่นำ Digital Business มาใช้เป็นหลัก
  2. EASY AND SIMPLE - หลักการเรียนการสอนของ Digital Business สำหรับการออกแบบเว็บไซต์และระบบWeb Application ใช้หลักการออกแบบ Web Reponsive บนพื้นฐาน UX/UI เน้นผู้ใช้งานง่าย เป็นหลักและเกิดประโยชน์สูงสุด
  3. INNOVATION Business - การเรียนของDigital Business ผลลัพท์สุดท้ายเน้นสร้างผู้ประกอบการ Star up รุ่นใหม่ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อปลี่ยนธุรกิจ เปลี่ยนสังคม และ เป็นโลก ในด้านใดด้านหนึ่ง โดยเริ่มสร้างจากแนวความคิดของผู้เรียนเป็นหลักให้เป็นผู้ที่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรมต่างๆได้ด้วยตนเองไม่ปิดกั้นความคิดในกรอบแนวคิดการเรียนรู้เดิมๆ
ธุรกิจดิจิทัล

SEO กับ SEM ต่างกันอย่างไร?

สำคัญอย่างไร? ทำไมธุรกิจออนไลน์ถึงต้องเรียนรู้? 

ธุรกิจดิจิทัล

รีวิวค่าเฟ่รอบม.รังสิต

รอบมหาวิทยาลัยรังสิต มีร้านคาเฟ่เก๋ๆน่ารักๆ มีทั้งนั้งชิลเหมาะสำหรับการอ่านหนังสือและถ่ายรูปชิคๆได้เลย. จะมีร้านไหนเราลองมาสำรวจกันดู

สมัครเรียน Digital Business

“สาขามาแรงที่สุดและเป็นที่ต้องการอย่างมากในตอนนี้
เรียน ธุรกิจดิจิทัล ได้แล้วที่ม.รังสิต”

สาขา ธุรกิจดิจิทัล

"สาขา ธุรกิจดิจิทัล เมื่อจบออกไปแล้วสามารถทำงานได้หลายหน่วยงานขององค์กรและธุรกิจในปัจจุบันเข้าสู่ยุคดิจิทัลซึ่งหลายธุรกิจยังขาดบุคลากรทางด้านนี้เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันในยุค ธุรกิจดิจิทัล "

สาขาธุรกิจดิจิทัล-เรียนไหนดี-มหาลัยที่น่าเรียน-สมัครเรียนมหาวิยาลัยรังสิต-มหาลัยที่เปิดรับสมัครตอนนี้-เรียนต่อ ป ตรี-มหาวิยาลัยเอกชน-ธุรกิจดิจิทัล

นักพัฒนา ธุรกิจดิจิทัล 
สายงานฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนธุรกิจ 

สมัครเรียนมหาวิทยาลัยรังสิต-มหาวิทยาลัยเอกชน-มหาวิทยาลัยที่น่าเรียน-เรียนต่อไหนดี-สาขาธุรกิจดิจิทัล-เรียนคอมพิวเตอร์-เขียนโปรแกรม-บริหารธุรกิจ-เรียนบริหารธุรกิจ-ธุรกิจดิจิทัล

ผู้ดูแลระบบสารสนเทศในองค์กร 
ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล 

สมัครเรียนมหาวิทยาลัยรังสิต-เรียนบริหารธุรกิจ-เรียนคอมพิวเตอร์-มหาลัยเอกชน-มหาวิยาลัยน่าเรียน-เรียนต่อ ป ตรี-ธุรกิจดิจิทัล

นักออกแบบเว็บไซต์
ดูแลระบบเว็บไซต์
นักพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยเอกชน-มหาวิทยาลัยน่าเรียน-เรียนมหาวิทยาลัยรังสิต-เรียนบริหาร-สาขาธุรกิจดิจิทัล-ธุรกิจดิจิทัล-มหาวิทยาลัยรังสิต-เรียนต่อ ป ตรี-ธุรกิจดิจิทัล

เจ้าของธุรกิจ (Start up)
เจ้าของธุรกิจ IT and Digital

มหาวิทยาลัยรังสิต-มหาวิทยาลัยเอกชน-เรียนต่อ ป ตรี-สมัครเรียนมหาวิทยาลัยรังสิต-เรียนบริหารธุรกิจ-เรียนคอมพิวเตอร์-เรียนต่อไหนดี-ธุรกิจดิจิทัล

สายงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
สายงานฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 
นักวางแผนกลยุทธ์การตลาด

สมัครเรียนมหาวิทยาลัยรังสิต-เรียนต่อ ป ตรี-มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครตอนนี้-มหาวิทยาลัยเอกชน-บริหารธุรกิจ-เรียนบริหารธุรกิจ-เรียนคอมพิวเตอร์-ธุรกิจดิจิทัล

นักการตลาดออนไลน์
นักสื่อสารการตลาดออนไลน์ 
เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดดิจิทัล

Digital Disruption Technology

Digital disruption "วิกฤต" หรือ "โอกาส" สร้างได้ที่ตัวคุณ

Digital
BigData
Digital
Transformation

Digital Cryptocurrency
IoT
Internet of Things‎

"What is Digital Business Study?"

ธุรกิจดิจิทัล เรียนอะไร? แบ่งวิชาออกเป็น 4 กลุ่ม

Digital Business

+พื้นฐานความรู้ทางธุรกิจ การเงิน การจัดการ โลจิสติกส์ ทรัพยากรมนุษย์
+การตลาด เศรษฐศาสตร์ บัญชี
+การวิเคราะห์และออกแบบงานธุรกิจ
+การตลาดดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์
+นวัตกรรมเทคโนโลยีและการจัดการธุรกิจดิจิทัล
+เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ

Digital Strategy

+การพาณิชย์ดิจิทัล
+กฎหมาย จริยธรรม และ การจัดการ
ความปลอดภัยของข้อมูลทางธุรกิจ
+การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล
+การบริหารโครงการธุรกิจดิจิทัล 
+การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

มหาวิทยาลัยรังสิต-เรียนต่อที่ไหนดี-มหาลัยเอกชน-สมัครเรียนมหาวิทยาลัยรังสิต-บริหารธุรกิจ-เรียนคอมพิวเตอร์-เขียนโปรแกรม-เรียนสาขาอะไรดี

Digital Platform

+การออกแบบงานกราฟิกบนสื่อดิจิทัล
+ออกแบบเว็บไซต์
+ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
+การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
+การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา
+เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ
+ไอโอทีสำหรับ ธุรกิจดิจิทัล

Digital Business Innovation

+เครื่องมือดิจิทัลสำหรับการตลาด
และการสร้างแบรนด์ 
+นวัตกรรมและกลยุทธ์สำหรับ ธุรกิจดิจิทัล
+สัมมนา ธุรกิจดิจิทัล
+การจัดการเนื้อหาสำหรับ ธุรกิจดิจิทัล

สมัครเรียน Digital Business

“สาขามาแรงที่สุดและเป็นที่ต้องการอย่างมากในตอนนี้
เรียน ธุรกิจดิจิทัล ได้แล้วที่ม.รังสิต”

Address

อาคาร2 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contacts

Email : nuttayos.s@rsu.ac.th
Mobile : 0817056585

Built with Mobirise ‌

Free Web Page Maker