how to develop own website

ทำไมต้องเรียน ธุรกิจดิจิทัล

"สาขาวิชาใหม่ มาแรง คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจดิจิทัล"

เพราะอะไรถึงต้องเรียน ธุรกิจดิจิทัล

สาขาใหม่มาแรงคณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจดิจิทัล

Mobirise

ในยุคที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุค 4.0 นั้น สาขาที่ใครๆ หลายๆ คนต่างต้องการจะเรียน ต้องเป็น สาขาใหม่มาแรง ก็คือ สาขาอะไรก็ได้ ที่เกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์ เพราะยุค 4.0 นี้คอมพิวเตอร์มีส่วนที่ทำให้เรา สามารถหางานทำได้ง่าย และไม่จำเป็นที่จะต้อง ทำงานตามบริษัทเสมอไป เรายังสามารถทำงานอยู่ที่บ้าน ต่างประเทศ ที่ไหนก็ได้บนโลก ทำให้มันมีการเปิดกว้าง ในการประกอบอาชีพที่หลากหลายมากๆ อธิเช่น นักออกแบบเว็บไซต์ นักการตลาดออนไลน์ ธุรกิจดิจิทัล เป็นต้น โดยสาขาที่มีความต้องการของตลาดที่สุดในตอนนี้ เป็น สาขาใหม่มาแรง มากในตอนนี้และเป็นสาขาที่เปิดกว้างมาก คือสาขา ธุรกิจดิจิทัล

เพราะ มหาวิทยาลัยรังสิต นั้นมีสาขา ธุรกิจดิจิทัล สาขาใหม่มาแรง ของคณะ บริหารธุรกิจ อยู่ในหลักสูตรนั้นเอง โดยมหาวิทยาลัยรังสิต คณะ บริหารธุรกิจ ให้ความสำคัญกับการเรียนด้าน บริหารธุรกิจ สาขา ธุรกิจดิจิทัล เป็นอย่างมาก ทำให้เครื่องมือในการเรียนการสอนนั้น พร้อมสำหรับการเรียนเป็นอย่างมาก โดยห้องคอมพิวเตอร์ของสาขา ธุรกิจดิจิทัล สาขาใหม่มาแรง คณะ บริหารธุรกิจ นั้นมีความทันสมัยมาก ในปัจจุบันสาขา ธุรกิจดิจิทัลนั้น คณะ บริหารธุรกิจ เป็นสาขาที่ยอดนิยมมาก ทั้งตลาดแรงงานในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต สาขา ธุรกิจดิจิทัล นั้นขึ้นตรงกับคณะ บริหารธุรกิจ ทำให้การเรียนการสอนของสาขา ธุรกิจดิจิทัล สาขาใหม่มาแรง ของคณะ บริหารธุรกิจ นั้นเราจะได้เรียนรู้หลากหลายด้านเป็นอย่างมาก อธิเช่น การตลาด การจัดการ บัญชี เป็นต้น

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

เมื่อก่อนสื่อการตลาด ที่เป็นการสื่อสารกันยาก และมันยังไม่ทันสมัย ในโลกของธุรกิจที่มีดิจิดิทัลเป็นฐาน ทั้งการเรียนรู้และการทำงานได้เปลี่ยนไปอย่างมหาศาล โลกมีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานจาก Analog มาเป็น Digital นั่นแปลว่าโอกาสในการทำธุรกิจสามรถทำให้เข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกคนการเปลี่ยนแปลงแต่ละอย่างจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องกันไป เพราะฉะนั้นเลยมีหลักสูตร ธุรกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกที่ผสมผสานระหว่าง Technology, Idea และ การตลาด เพื่อทำให้เกิดภาพรวมใหม่ในการทำธุรกิจยุคดิจิทัล ปัจจุบันธุรกิจดิจิทัลออนไลน์ เป็นที่ต้อง ในหมู่บริษัทยักใหญ่เป็นอย่างมากที่ให้ความสนใจในธุรกิจดิจิทัลแบบออนไลน์ จึงทำให้เกิดสาขาธุรกิจดิจิทัลขึ้นมา เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา ที่กำลังอยากเป็น start up สาขานี้สามารถช่วยคุณให้เป็นนัก ธุรกิจดิจิทัล สามารถนำไปประกอบกิจการส่วนตัวได้ หรือนำไปทำงานในองค์กรใหญ่ๆได้เช่นกัน สามารถเรียนรู้การทำงานได้จริง (team work)ในวิชาเรียนของสาขาธุรกิจดิจิทัล แต่จะไม่ประสบความสำเร็จเลย ถ้าไม่มีแนวความคิดทางด้านธุรกิจเพื่อต่อยอดความคิดออกไปอีก 

หลักสูตรแห่งอนาคต
Future is Now
 สาขาใหม่มาแรงฮอตฮิตอันดับ 1 ที่คนสนใจกันมากที่สุดก็คือสาขาเกี่ยวกับธุรกิจและบริหาร หลายคนอาจจะสงสัยว่าสาขาใหม่มาแรงแล้วบริหารอย่างไร สาขาใหม่มาแรงนี้จะเป็นการพูดถึงแบบรวมๆ มากกว่า สำหรับเพื่อนๆ ที่ยังไม่มั่นใจกับสาขาใหม่มาแรงว่าจะลงเจาะลึกไปที่สาขาไหนเป็นพิเศษ
สาขาใหม่มาแรงอย่างธุรกิจดิจทัลเหมาะกับคนที่สนใจด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นจัดการองค์กร จัดการเวลา จัดการคน ในปัจจุบันสาขาใหม่มาแรงอย่างธุรกิจนี้แตกย่อยออกเป็นหลายสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจออนไลน์ อย่างไรก็ตามการเข้าใจหลักการพื้นฐานเป็นเรื่องสำคัญสำหรับสาขาใหม่มาแรง ในการเลือกหลักสูตร ควรดูว่ามีวิชาครอบคลุมในส่วนที่เราสนใจหรือไม่ และสาขาใหม่มาแรงอย่างธุรกิจดิจิทัลก็เหมาะสำหรับยุคนี้เป็นอย่างมากเพราะสาขาใหม่มาแรงอย่างธุรกิจดิจิทัลสามารถวิเคราะห์ความสนใจ พฤติกรรมของผู้บริโภค และการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้สาขาใหม่มาแรงอย่างธุรกิจดิจิทัลถึงได้ติดอันดับและมีคนสนใจมากทำให้สาขาใหม่มาแรงอย่างธุรกิจดิจิทัลเป็นที่จับตามองของคนมากมาย
และก็ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเลือกเรียนหลักสูตรใหม่กับสาขาใหม่มาแรง อย่างบริหารธุรกิจ เราจะไม่ยอมให้ค่านิยมเก่าๆ มากำหนดชีวิตเรา เราต้องสร้างค่านิยมใหม่ๆจากสาขาใหม่มาแรงอย่างธุรกิจดิจิทัลขึ้นมาใหม่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากหลายๆด้าน และยังเปลี่ยนอนาคตของเราและทุกคนให้ทันสมัยได้ตั้งแต่วันนี้ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต

สมัครเรียน Digital Business

“สาขามาแรงที่สุดและเป็นที่ต้องการอย่างมากในตอนนี้
เรียน ธุรกิจดิจิทัล ได้แล้วที่ม.รังสิต”

Address

อาคาร2 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contacts

Email : nuttayos.s@rsu.ac.th
Mobile : 099-279-8655